• Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher

DON FIR D'ASSOCIATIOUN ILE AUX CLOWNS

En Deel vum Erléis vun eisem "Kids, Music & More" den 13.März 2016 wollte mir dëst Joër un eng Associatioun spenden. Am Kader vun eisem Barbecue hu mir der Associatioun "Ile aux Clowns" e Chèque vun 1500 Euro iwwerreescht.

BARBECUE DEN 9.JULI 2016

Mat gudder Laun an engem leckeren Barbecue hu mir zesummen den Oofschloss vum Schouljoër gefeiert. Déi fläisseg Sängerinnen a Sänger si mat engem flotte Cadeau fir hirt Engagement belount gin.

Ausfluch op Paräis 12.07.2015

 No enger mat ville Concerten gefëllter Saison 2014-2015, hun eis Sängerinnen a Sänger e flotten Dag zu Paräis verbruecht. Vill getrëppelt, vill gesin, vill gelaacht a gegeckst, sou soll een d'Gesangsjoer ausklénge loossen :)

Dësen Ausfluch wäerten si wuel sou séier net méi vergiessen! 

Informations

Les enfants et jeunes qui savent bien chanter et qui aimeraient nous rejoindre voudront bien s'adresser à notre Président Max ZUCCOLI.
Il est à votre disposition pour tout autre renseignement sur notre choeur.

AGENDA

Copyright © 2015-2024 Bouneweger Nuechtigailercher