• Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher

Kids, Music & More 2015

Dëst Joer konnte mir mat Freeden déi Lampertsbierger Heemelsdéiercher bei eis zu Bouneweg um Kids, Music & More begréissen. Hinnen e grousse Merci fir hir flott Prestatiounen ënnert der Leedung vum Nicole Boulmont-Kerschen, déi wéi och bei de Bouneweger Nuechtigailercher eng formidabel Aarbecht leescht! Mir freeën eis elo schonns op de Kids, Music & More 2016!

Informations

Les enfants et jeunes qui savent bien chanter et qui aimeraient nous rejoindre voudront bien s'adresser à notre Président Max ZUCCOLI.
Il est à votre disposition pour tout autre renseignement sur notre choeur.

AGENDA

Copyright © 2015-2023 Bouneweger Nuechtigailercher