• Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher

BARBECUE DEN 9.JULI 2016

Mat gudder Laun an engem leckeren Barbecue hu mir zesummen den Oofschloss vum Schouljoër gefeiert. Déi fläisseg Sängerinnen a Sänger si mat engem flotte Cadeau fir hirt Engagement belount gin.

Informations

Les enfants et jeunes qui savent bien chanter et qui aimeraient nous rejoindre voudront bien s'adresser à notre Président Max ZUCCOLI.
Il est à votre disposition pour tout autre renseignement sur notre choeur.

AGENDA

Copyright © 2015-2023 Bouneweger Nuechtigailercher