• Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher
  • Bouneweger Nuechtigailercher

Contact

Fonction:
Président / Vorsitzender
621 470 453

Formulaire

Envoyer un e-mail
(facultatif)

Informations diverses

 

Kanner- a Jugendkouer Bouneweger Nuechtigailercher

 

Kanner a Jugendlech, déi gutt sange kënnen an déi Loscht hu bei eis matzemaachen, kënne sëch bei eisem President Max ZUCCOLI mellen. Hie steet och zur Verfüjung fir weider Renseignementer iwwert eise Veräin.

 

Les enfants et jeunes qui savent bien chanter et qui aimeraient nous rejoindre voudront bien s’adresser à notre Président Max ZUCCOLI. Il est à votre disposition pour tout autre renseignement sur notre choeur.

 

Kinder und Jugendliche, die gut singen vermögen und die Lust verspüren, bei uns mitzumachen, können sich bei unserem Präsidenten Max ZUCCOLI melden. Er steht auch gerne zur Verfügung für andere Auskünfte über unseren Verein.

 

 

Informations

Les enfants et jeunes qui savent bien chanter et qui aimeraient nous rejoindre voudront bien s'adresser à notre Président Max ZUCCOLI.
Il est à votre disposition pour tout autre renseignement sur notre choeur.

AGENDA

Copyright © 2015-2024 Bouneweger Nuechtigailercher